Palvelut

Tarjoan seuraavia palveluita ja koulutuksia:

 • Ensiapukurssit
 • Sosiaali- ja terveysalan turvakorttikoulutus
 • Työturvallisuuskorttikoulutus
 • Turvallisuuteen liittyvät konsultaatiot
 • Turvallisuuskävelyt
 • Poistumisharjoitukset
 • Zoll®-Defibrilaattorit
 • Ensiapupisteille kohteen tarpeen mukaan räätälöidyt ensiapuvälineistöt.

Ensiapu1-Ensiavun peruskurssi

Kurssin kuvaus

Ensiavun peruskurssin kesto: 16 tuntia. Voidaan pitää kahtena 8 tunnin päivänä tai jakaa useammalle päivälle.

Kurssilla käydään läpi hätäensiapu sekä yleisimpien sairaskohtauksien ja tapaturmien ensiapu.

Ensiapukurssin todistus on voimassa kolme vuotta.

Ensiapu2-Ensiavun jatkokurssi

Kurssin kuvaus

Ensiavun jatkokurssin kesto: 16 tuntia. Voidaan pitää kahtena 8 tunnin päivänä tai jakaa useammalle päivälle.

Kurssi on jatkoa Ensiavun peruskurssille ja syventää tietoa, jotka on opittu peruskurssilla. Ensiavun jatkokurssi jättää mahdollisuuden vapaasti valittaviin aiheisiin. Ensiapukurssin todistus on voimassa kolme vuotta.

Hätä-EA 4,6 tai 8 tuntia

Kurssin kuvaus

Hätäensiapukurssilla opetellaan henkeä uhkaavat hätätilanteet ja niiden ensiapu. Hätä-EA -kurssit ovat kestoltaan 4-8-tuntia. Hätä-EA -kurssit toimivat kertauskursseina Ensiavun peruskurssille ja Ensiavun jatkokursseille. Ensiapukurssin todistus on voimassa kolme vuotta.

Sosiaali- ja terveysalan turvakorttikoulutus

Henkilöstön riskitietous ja taito toimia oikein hätätilanteessa kuuluvat oleellisesti jokaisen työpaikan turvallisuuskulttuuriin. Korkeatasoista turvallisuuskulttuuria on se, että jokainen työntekijä tekee turvallisuutta edistäviä ratkaisuja osana jokapäiväistä työtään.

Turvakorttikoulutus on tarkoitettu kaikille sosiaali- ja terveysalalla työskenteleville henkilöille. Se antaa työntekijälle valmiudet onnettomuuksien ennaltaehkäisyyn ja oikeaan toimintaan onnettomuustilanteessa. Koulutus on kestoltaan yhden työpäivän (noin 8 tuntia) mittainen. Kurssin läpäisseet saavat kortin, joka on voimassa viisi vuotta.

Koulutus korostaa työntekijän roolia riskien ennalta ehkäisijänä ja pitää sisällään turvallisuuden kehittämisen teorian, ryhmätyön ja valinnaisen käytännön harjoituksen. 

Työturvallisuuskortti on kehitetty yhteisten työpaikkojen työturvallisuuden parantamiseksi.

Työturvallisuuskorttikäytännön tavoitteena on

 • parantaa käytännön yhteistoimintaa yhteisillä työpaikoilla tilaaja- ja toimittajayritysten välillä
 • tukea työnopastusta yhteisillä työpaikoilla
 • antaa perustietoa työsuojelusta
 • vähentää eri tilaajien antamaa päällekkäistä koulutusta
 • herättää työpaikoilla kiinnostusta ja motivaatiota oman henkilöstön työturvallisuusosaamiseen
 • pyrkiä vähentämään työtapaturmia, vaaratilanteita ja haitallista kuormittumista

Työturvallisuuskortin saanti edellyttää työturvallisuuskorttikurssin hyväksyttyä suorittamista. Kortti on voimassa viisi vuotta.

Työturvallisuuskortin käyttöönotto on vapaaehtoista, mutta useat tilaajayritykset edellyttävät alihankkijoidensa työntekijöiltä työturvallisuuskortin.

Työturvakorttikoulutus voidaan toteuttaa verkko- tai lähiopetuksena. Työturvallisuuskeskus on hyväksynyt verkkokoulutuksen 17.3.2020 lähtien. Kysy tarjous!

Työturvallisuuskortti on voimassa viisi vuotta.

Kelakorvaukset

Ensiapukursseista on mahdollista saada Kelalta korvausta.

Pohjois-Suomen Ensiapukoulutus Oy:n kouluttajilla on ensiavun ja terveystiedon kouluttajakoulutus, ETK. Ensiapukurssimme täyttävät Kelan vaatimukset.

 KELA:n korvaus ensiapukursseista

Kelan korvausperuste työpaikan EA-koulutuksille

Ohjeistus korvausten hakemiseen

Työnantajalla on työturvallisuuslain perusteella velvollisuus huolehtia ensiavun järjestämisestä työpaikalla. Kela korvaa työnantajalle/yrittäjälle sairausvakuutuslain perusteella ensiapuvalmiuden ylläpidosta aiheutuneet tarpeelliset ja kohtuulliset kustannukset. Tällaisia kustannuksia ovat mm. työnantajan palveluksessa oleville työntekijöille järjestetyn ensiapukoulutuksen kustannukset.

– Edellytyksenä on, että organisaatiolla on työterveyshuolto järjestettynä.

– Todetut tarpeet on kirjattu toimintasuunnitelmaan.

– Kouluttajalla tulee olla ensiavun ja terveystiedon kouluttajakoulutus (ETK).

– Korvaus on enimmillään 60%, kuitenkin vuotuisen enimmäismäärän puitteissa ja Kelan tekemän päätöksen mukaan.

– Työnantajat hakevat korvausta 6 kk:n kuluessa tilikauden päättymisestä.

– Yrittäjät hakevat korvauksen 6 kk:n kuluessa laskun maksusta.

Pohjois-Suomen Ensiapukoulutus Oy:n kouluttajilla on ensiavun ja terveystiedon kouluttajakoulutus, ETK. Ensiapukurssimme täyttävät Kelan vaatimukset.

Lisää tietoa korvauksien hakemisesta voitte kysyä Kelalta.

Tuotteet

Zoll AED Plus sydäniskuri edullisesti

Markkinoiden helppokäyttöisin defibrillaattori, jossa on sisäänrakennettu REAL CPR Help elvytysopastus. Ostamalla Zoll AED Plus sydäniskurin meiltä, saat myös kahden tunnin PPE-D-koulutuksen samaan hintaan!

Zoll AED Plus defibrillaattori meiltä hintaan 1440 € + ALV 24 %. Hinta sisältää PPE-D-koulutuksen, jonka kesto on kaksi tuntia. (Koulutuksen ajankohta sovittavissa erikseen, hintaan lisätään kilometrikorvaus).

Ilman koulutusta laitteen hinta on 1240 € + ALV 24 %. Laitteen toimitusmaksu sovitaan erikseen.

ZOLL AED Plus on markkinoiden ensimmäinen puoliautomaattinen defibrillaattori, joka antaa reaaliaikaisen palautteen (REAL CPR Help) painantaelvytyksen laadusta. Laite tulkitsee käyttäjän painantaelvytystä ja opastaa käyttäjää selkein suomenkielisin äänikomennoin, kuten ”paina voimakkaammin” tai ”tehokas painanta”.

ZOll AED Plus defibrillaattori auttaa löytämään suositellun painantaelvytystahdin, 100 painallusta minuutissa.

ZOLL AED Plus defibrillaattorin edut

 • Helppokäyttöinen ja kestävä AED-defibrillaattori niin maallikko- kuin ammattilaiskäyttöön
 • Suomenkielinen, reaaliaikainen käytön opastus
 • CPR-D Padz: esikiinnitetty elektrodipari, joten helppo ja nopea asennus potilaaseen säästää elintärkeitä sekunteja
 • Paristojen ja CPR-D – elektrodien kesto valmiustilassa jopa viisi vuotta
 • Selkeä hinnoittelu
 • Laitteessa automaattinen itsetestaustoiminto
 • Vakiona viiden (5) vuoden takuu. Rekisteröimällä laitteen takuun voi laajentaa seitsemään (7) vuoteen.
 • Soveltuu sekä aikuisten että lasten elvytykseen
 • Tehokkaasti suojattu vettä ja likaa vastaan (IP 55)

Ota yhteyttä

  Olemme valtuutettu ZOLL jälleenmyyjä

  Pohjois-Suomen Ensiapukoulutus Oy on valtuutettu ZOLL defibrillaattorien jälleenmyyjä. Voit tuntea olosi turvalliseksi ostaessasi defibrillaattorin meidän kautta.

  Valtuutettuna ZOLL jälleenmyyjänä Suomessa olemme tiiviissä yhteistyössä pohjoismaisen maahantuojan kanssa. Saamme jatkuvasti laitekoulutusta ja siksi voimme taata korkeatasoisen tuotetuen. Takaamme myös, että lääkinnällisiä laitteita koskevaa Suomen lainsäädäntöä sekä elvytystä koskevia kansainvälisiä ohjeita noudatetaan.

  Kouluttajamme ovat koulutettu käyttämään ZOLL defibrillaattoria. Autamme defibrillaattorin käytössä, ylläpidossa, tiedonsiirrossa ja eri tapausten analysoimisessa.

  Asiakkaillemme lupaamme että:

  • Defibrillaattorisi on Suomen lainsäädännön, standardien ja suositusten mukainen
  • Defibrillaattorisi on päivitetty uusimmalla softalla
  • Saat aina suomenkielistä laitetukea
  • Voit turvautua kotimaiseen huolto-organisaatioomme, jossa sertifioidut teknikkomme auttavat tarvittaessa
  • Saat ajankohtaista tietoa mahdollisista turvallisuustiedotteista (FSCA) ja toimenpiteistä
  • Defibrillaattori on ostettu maahantuojalta, joka on rekisteröity lääkinnällisten laitteiden maahantuojana Suomessa