Esittely

 Erkki Udd

  • Lähihoitaja OSAO vuonna 2010 suuntautuminen ensihoito.
  • Sairaanhoitaja AMK -2015 Lapin AMK-Rovaniemi
  • Ensihoitaja AMK-2016 Oulun AMK
  • Ensihoidon johtamisen opinnot 2017AMK- Arcada, Helsinki
  • ETK-kouluttaja (Ensiavun- ja terveystiedon kouluttaja)
  • Työturvallisuuskortin kurssinjohtaja
  • Sosiaali- ja terveysalan turvakortti kouluttaja
  • Oulu-Koillismaan pelastuslaitoksella hoitotason ensihoitaja.
  • Sivutoiminen yrittäjä
  • Opiskelua yhtäjaksoisesti 7,5 vuotta.